text.skipToContent text.skipToNavigation

Privacyverklaring

Privacy in één oogopslag

Algemene instructies

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens en informatie die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Uitvoerige informatie over het onderwerp gegevensbescherming is te vinden in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door Bauerfeind AG, gevestigd in Zeulenroda-Triebes. De overeenkomstige contactgegevens zijn te vinden in deel 1 van deze privacyverklaring.

Hoe en waarvoor verzamelen we uw gegevens?

Manuele verzameling

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ze ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u invoert in een contactformulier of bij een registratie. Wij gebruiken deze voornamelijk om rechtstreeks contact met u op te nemen in het kader van verzoeken of om u de (contractueel overeengekomen) diensten te leveren.

Automatische verzameling

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld, zodra u deze website betreedt. Dit zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaoproep) en gegevens over uw gebruikersgedrag. Deze gegevens helpen ons om onze website foutloos beschikbaar te stellen, om ons aanbod te optimaliseren en om uw ervaring op onze website te verbeteren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt op elk moment het recht om gratis informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvangers en de aanwending van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Neem hiervoor en voor meer informatie over gegevensbescherming altijd contact met ons op via het adres aangegeven onder punt 1. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij het bezoek aan onze website, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet worden teruggevoerd naar u. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover zijn te vinden in onze privacyverklaring onder de kop "Gegevensverzameling op onze website".

1.  Algemene informatie en verplichte informatie

Privacy

Als exploitant van deze site neemt Bauerfeind de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt geïdentificeerd worden. De exploitant van de website verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonsgegevens alleen over als dit wettelijk is toegestaan of als u instemt met de verwerking van de gegevens. De onderhavige privacyverklaring licht toe welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ze verduidelijkt ook hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen erop dat de overdracht van gegevens op het internet (bijv. in het geval van communicatie per e-mail) in principe veiligheidslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verantwoordelijke instantie en bevoegde voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Bauerfeind AG
Triebeser Strasse 16
07937 Zeulenroda-Triebes
Duitsland
T: +49 (0) 36628 66 – 10 00
E: info@bauerfeind.com

We hebben voor onze onderneming een interne bedrijfsbevoegde voor gegevensbescherming (conform art. 37 e.v.. AVG) aangesteld:

Bauerfeind AG
Christiane Ludwig
Triebeser Str. 16
07937 Zeulenroda-
Duitsland
T: +49 (0) 36628 66 – 13 39
E: datenschutzbeauftragter@bauerfeind.com

Versleutelde communicatie

Deze site maakt gebruik van SSL-codering voor veiligheidsdoeleinden en om de overdracht van gevoelige inhoud te beschermen, zoals bestellingen of verzoeken die u ons als website-exploitant stuurt. Een gecodeerde verbinding kan worden herkend aan het slotsymbool in uw browserlijn en aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://".

Als de SSL-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u ons verstrekt, niet door derden worden gelezen.

2.  Uw rechten met betrekking tot gegevensbescherming

Informatie, blokkering, verwijdering, inperking, verweer

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen diverse rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Om gebruik te maken van uw rechten en met vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allentijde contact opnemen met onze bevoegde voor gegevensbescherming via de verstrekte contactgegevens.

Elke betrokkene heeft conform AVG volgende rechten:

 • recht op informatie over opgeslagen persoonsgegevens (conform art. 15 AVG),
 • recht op correctie van uw persoonsgegevens (conform art. 16 AVG),
 • recht op verwijdering (conform art. 17 AVG),
 • recht op inperking van de verwerking (conform art. 18 AVG),
 • recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (conform art. 21 AVG).

Bij het recht op informatie en het recht op verwijdering gelden de inperkingen volgens de §§ 34 en 35 BDSG (Duitse wet op de gegevensbescherming).

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht (conform. art. 20 AVG) gegevens, die we verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten overhandigen. Als u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon wilt, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk.

Herroepen van uw toestemming voor gegevensverwerking

Voor zover we uw gegevens op basis van een door u gegeven toestemming (bijv. volgens art. 6 alinea 1 (a) AVG) verwerken, hebt u te allen tijde het recht deze toestemming te herroepen. Daartoe is een informeel bericht per e-mail naar ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft daarvan onaangetast.

Recht tot het indienen van een klacht bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming

In het geval van overtredingen van het recht op gegevensbescherming hebt u als betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit.

3.  Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De onderhavige internetsite gebruikt ten dele zogenaamde cookies. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die door uw browser op uw computer opgeslagen worden.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen tot u deze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij het volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in een individueel geval toestaat, de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatische wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies beschikbaar te stellen (bijv. winkelwagenfunctie) worden op basis van art. 6 alinea 1 (f) AVG opgeslagen. De exploitant van de website heeft een legitiem belang in de opslag van cookies, voor de technisch foutvrije en geoptimaliseerde terbeschikkingstelling van zijn diensten. Als andere cookies worden opgeslagen (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren), worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de sites verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt bij het oproepen van de betreffende website. Dit zijn:

 • Browsertype en browserversie
 • Evt. gebruikt besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • Opgeroepen URL incl. protocol en methode
 • Hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
 • Datum en tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres
 • GeoIP Country Code

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De genoemde gegevens worden verwerkt in de serverlogbestanden om ons legitiem belang te realiseren (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG). Dat bestaat erin, u als gebruiker goed functionerende en (bijv. in de taal van uw land) aangepaste websites ter beschikking te stellen, zodat ons onlineaanbod aantrekkelijk gepresenteerd en voortdurend geoptimaliseerd kan worden. Daarnaast kunnen cyberaanvallen worden vermeden of voorkomen, foutenanalyses worden uitgevoerd en mogelijke fraudegevallen worden herkend.

De gegevens worden verwerkt door Netigo GmbH und T-Systems Multimedia Solutions GmbH op basis van een orderverwerkingscontract conform art. 28 AVG, waarin we de dienstaanbieder hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan onbevoegde derden door te geven. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven. De serverlogbestanden worden 30 dagen bij de provider opgeslagen en vervolgens verwijderd.

Contactmogelijkheden

Via onze website hebt u verschillende mogelijkheden om met ons contact op te nemen: U kunt het contactformulier gebruiken of de verstrekte contactgegevens gebruiken, met name het vermelde e-mailadres, bijvoorbeeld om vragen te stellen of om ons feedback te geven.

In het contactformulier zijn sommige gegevens over uw persoon vereist, om uw verzoek überhaupt naar ons te verzenden. Hierbij horen bijv. uw naam en uw e-mailadres. We hebben deze nodig om de communicatie met en onze service aan u uit te voeren met hoge kwaliteit en snelheid. Hierin ligt ons legitiem belang (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG). Bovendien helpt informatie over uw verzoek om uw aanvraag snel door te sturen naar de verantwoordelijke afdeling. Optioneel kunt u ons een telefoonnummer geven als u op deze manier benaderd wilt worden.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen om uw verzoek te bewerken. Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan de bevoegde medewerker, die uw bericht verder zal behandelen volgens uw wensen. Doorgeven aan derden vindt alleen plaats als de bewerking van het verzoek dat vereist.

Uw verzoek, inclusief de door u aldaar verstrekte gegevens, wordt bij ons opgeslagen met het oog op de verwerking van het verzoek en in het geval van vervolgvragen. Het blijft bij ons totdat u ons vraagt om het te verwijderen of als het doel voor de gegevensopslag is bereikt. Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie – Gebruikersaccount in de onlineshop

Om bestellingen via onze onlineshop te plaatsen, moet elke klant een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount aanmaken. Dit bevat een overzicht van de geplaatste orders en actieve bestelprocessen.

De exploitant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van het wachtwoord, tenzij dit werd veroorzaakt door de exploitant zelf.

Alle gegevens die u als klant hebt ingevoerd in het kader van een bestelafwikkeling of die zijn geregistreerd tijdens de registratie, worden opgeslagen. Daartoe behoren:

Registratieformulier (https://www.bauerfeind-sports.com/nl/login)

 • Aanspreekvorm
 • Naam
 • Voornaam
 • E-mail
 • Wachtwoord

Winkelwagentje

 • Artikelen
 • Artikelprijzen
 • Belastingen
 • Actieve promoties
 • Waardeboncode

Check-out

 • Facturatieadres
 • Leveringsopties
 • Betalingsgegevens
 • Leveringsadres (indien anders)
 • Bestelartikelen

"Mijn account" sectie

 • De gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt.
 • Uw opgeslagen adressen
 • Uw bestelhistorie

We geven persoonsgegevens alleen aan derden door als dit in het kader van de afwikkeling van het contract nodig is, bijvoorbeeld aan de bedrijven die zijn belast met de levering van de goederen of de bank die gelast is met de betalingsafwikkeling. Een verder doorgeven van gegevens vindt niet plaats tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met de overdracht. Een overdracht van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, zoals voor reclamedoeleinden, gebeurt niet.

De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 alinea 1 (b) AVG, die de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

Beoordelingsfunctie

Wij en ook andere gebruikers van onze prestaties zijn erg geïnteresseerd in uw mening. Daarom hebt u de mogelijkheid om beoordelingen, bijv. van onze producten, op onze website achter te laten. Deze beoordelingen zijn zichtbaar voor alle bezoekers van de website en moeten objectieve gebruikersinformatie beschikbaar stellen. Als u een beoordeling wil opstellen, kunt u optioneel uw naam of ook een pseudoniem gebruiken. Naast de eigenlijke beoordeling, de titel van de beoordeling en het tijdstip van aanmaak, wordt deze dan ook weergegeven en opgeslagen.

Om de beoordelingen bij een groter publiek bekend te maken, worden deze ook aan dienstverleners voor recensies (bijv. "Google Klantenreviews") doorgegeven. Daarvoor worden zowel uw voornaam/pseudoniem als uw beoordeling, titel, tekst en het tijdstip van aanmaak geëxporteerd en op deze platformen geplaatst. De dienstverlener voor recensies ontvangt door dit proces verder geen informatie over u als persoon of over uw inkoop.

De beoordeling en de daaraan verbonden gegevens blijven online totdat de inhoud waarop uw commentaar betrekking heeft volledig is verwijderd. Bauerfeind behoudt zich het recht voor om commentaren met strafbare of beledigende inhoud onmiddellijk te verwijderen.

De verwerking van uw gegevens als onderdeel van de beoordelingsfunctie is gebaseerd op ons legitiem belang (art. 6 alinea 1 (f) AVG). We zijn erg geïnteresseerd de gebruikers van onze producten authentieke beoordelingen beschikbaar te stellen. Het opstellen gebeurt altijd vrijwillig door de gebruiker zelf.

3.1.  Gegevensverzameling door sociale media

Vimeo

Onze website gebruikt plug-ins van het videoportaal Vimeo. Aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Als u één van onze sites bezoekt die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt u verbonden met de servers van Vimeo. Daarbij wordt de Vimeoserver meegedeeld welke van onze pagina's u hebt bezocht. Bovendien verkrijgt Vimeo informatie over uw IP-adres en andere informatie. Dit geldt ook als u niet bent aangemeld bij Vimeo of geen account bij Vimeo hebt. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy.

Het gebruik van Vimeo is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

3.2.  Gegevensverzameling door diensten van Google Inc.

Algemene instructies

Deze website gebruikt diverse diensten van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De afzonderlijke diensten worden in het volgende gedeelte nader toegelicht.

In principe streven we door gebruik te maken van de volgende diensten en de daarmee verbonden verzameling van persoonsgegevens (in het bijzonder het IP-adres) een legitiem belang na, te weten het aanbod op onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren, te analyseren, te verbeteren en mogelijke reclame aan uw behoeften aan te passen (art. 6 alinea 1 (f) AVG).

Google Analytics

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies" (zie ook 3.1 "cookies"). Ze worden op uw computer opgeslagen en maken een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere lidstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voor de verzending naar de Verenigde Staten ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om de website-exploitant nog andere diensten te verlenen met betrekking tot het website- en internetgebruik. Het binnen het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Bezwaar maken tegen gegevensverzameling

U kunt de opslag van cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling in uw browsersoftware; we wijzen er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien de verzameling van de door het cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google verhinderen, door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verder verhinderen door op de volgende link te klikken. In uw browser wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website met uw huidige browser voorkomt: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

We hebben voor het gebruik van Google Analytics een contract voor orderverwerking gesloten en zetten de strenge bepalingen van de Duitse autoriteit voor gegevensbescherming bij gebruik van de services volledig om.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Daardoor kunnen berichten worden aangemaakt met informatie over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google en op bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen geen specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de weergave-instellingen in uw Googleaccount of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics zoals beschreven in de vorige alinea algemeen verbieden.

Google Analytics Remarketing

Met deze functie kunt u de reclamedoelgroepen die zijn aangemaakt met Google Analytics-remarketing verbinden met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen interessegerelateerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die zijn aangepast op basis van uw eerder gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. een mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc).

Als u Google een desbetreffende toestemming hebt gegeven, verbindt Google voor dat doel uw web- en app-browserverloop met uw Google-account. Op die manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk eindapparaat waarmee u met uw Google-account inlogt.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics door Google geverifieerde ID's van gebruikers die tijdelijk zijn verbonden met onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen voor de apparaatoverkoepelende advertentiepromotie te definiëren en aan te maken.

U kunt zich permanent afmelden van de apparaatoverkoepelende remarketing/targeting door gepersonaliseerde advertenties in uw Google-account te deactiveren; volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming die u bij Google kunt geven of terugtrekken (art. 6 alinea 1 (a) AVG). Bij gegevensverzamelingsprocessen die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is de verzameling van gegevens gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. Het legitieme belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de website belang heeft aan de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de privacybepalingen vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

In het kader van Google AdWords gebruiken we de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie klikt die door Google wordt bediend, wordt een cookie voor Conversion-Tracking opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruikers. Als de gebruiker bepaalde sites van deze website bezoekt en het cookie nog niet is afgelopen, kunnen Google en wij vaststellen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina werd verder geleid.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een ander cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden vervolgd. De informatie die is verzameld met behulp van de Conversion-cookies, wordt gebruikt om conversionstatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor Conversion-Tracking. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met Conversion-Tracking-tag. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking statistieken.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de privacybepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy.

Google reCAPTCHA

Met Google reCAPTCHA (hierna "reCAPTCHA") moet worden geverifieerd of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) gebeurt door een mens of door een geautomatiseerd programma. Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. het IP-adres, de bezoekduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker uitgevoerde muisbewegingen). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Bezoekers van de website worden er niet op gewezen dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 alinea 1 (f) AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang zijn webaanbiedingen te beschermen tegen onjuiste geautomatiseerde spionage en SPAM.

Meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u onder de volgende links: https://www.google.com/recaptcha/intro/v3beta.html en https://policies.google.com/privacy.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de cartografische service Google Maps via een API. Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het nodig om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt normaal gesproken doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en wordt daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is, afgezien van het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze onlineaanbiedingen, ook in het belang van een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de site aangeven. Dit vormt een legitiem belang in de zin van art. 6 alinea 1 (f) AVG.

Raadpleeg de onderstaande links voor de gebruiksvoorwaarden van Google Maps en de privacyverklaring van Google: https://www.google.com/help/terms_maps.html en https://policies.google.com/privacy.

3.3.  Online marketing en partnerprogramma's

Amazon partnerprogramma

We nemen deel aan het Amazon EU-partnerprogramma. Provider hiervan is Amazon EU S.à.r.l, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxemburg.

Op onze pagina's worden door Amazon reclameadvertenties en links naar de internetsites van de Amazon-groep, in het bijzonder naar Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it en Amazon.es, geïntegreerd, waaraan we kunnen verdienen door terugbetaling van reclamekosten. Amazon stelt daarom cookies in om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Daardoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.

De opslag van "Amazon-cookies" gebeurt op basis van art. 6 (f) AVG. We hebben een legitiem belang, omdat alleen door het plaatsen van de cookies het bedrag van onze geaffilieerde vergoeding kan worden bepaald.

Verdere informatie tegen gegevensgebruik door Amazon verkrijgt u in de privacyverklaring van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Facebook Pixel

Onze website maakt voor conversiemeting gebruik van de bezoekersactie-Pixel van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook").

Met behulp van de Facebook-Pixel kan het gedrag van de sitebezoekers worden gevolgd, nadat ze door op een Facebook-advertentie te klikken zijn doorgestuurd naar onze website. Als gevolg hiervan kan de effectiviteit van Facebook-reclameadvertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoekdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijn voor het gebruik van Facebook-gegevens kan gebruiken. Daardoor kan Facebook het schakelen van reclameadvertenties op sites van Facebook en buiten Facebook mogelijk maken. Dit gebruik van gegevens kan niet door ons als website-exploitant worden beïnvloed.

In de privacyaanwijzingen van Facebook vindt u meer informatie over de bescherming van uw privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt bovendien ook de remarketing-functie "Custom Audiences" in de instellingen voor reclameadvertenties onder https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Daartoe moet u bij Facebook ingelogd zijn.

Als u geen Facebookaccount bezit, kunt u op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Alternatief kunt u het verzamelen van uw gegevens op onze site door Facebook pixel voorkomen door op de volgende link te klikken. In uw browser wordt een opt-out-cookie geplaatst dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website met uw huidige browser voorkomt: Facebook Pixel deactiveren.

Nieuwsbrief

Met de volgende aanwijzingen willen we u informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, evenals de procedures voor aanmelding, verzending en statistische evaluatie, en over uw rechten op bezwaar maken. Door u op onze nieuwsbrief te abonneren, verklaart u akkoord te zijn met de ontvangst en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief

We verzenden nieuwsbrieven alleen met toestemming van de ontvanger volgens art. 6 alinea 1 (a) AVG of een wettelijke vergunning. Voor zover in de aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud ervan concreet wordt beschreven, is deze voor de toestemming van de gebruikers bindend. Overigens bevat onze nieuwsbrief informatie over onze aanbiedingen en acties en over ons bedrijf. Dit kan met name verwijzingen naar blogbijdragen, onze diensten of onlinepresentaties omvatten.

Gebruik van de verzendingsdienstaanbieder "Campaign Monitor"

Met het verzenden en analyseren van onze nieuwsbrief hebben we de derde partij Campaign Monitor Pty Ltd, 404 / 3-5 Stapleton Ave, Sutherland NSW 2232, Sydney, Australië gelast. We hebben een zgn. "Data-processing-agreement" met Campaign Monitor gesloten, waarin we Campaign Monitor verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan derden door te geven. Het model van dit contract kan via de volgende link worden bekeken: https://www.campaignmonitor.com/assets/files/terms/campaign-monitor-eu-data-transfer-clauses.pdf.

Wanneer u zich voor onze nieuwsbrief registreert, worden de gegevens (zoals het e-mailadres) die u bij de nieuwsbriefregistratie verstrekt, overgedragen aan Campaign Monitor en daar opgeslagen. De dienstaanbieder is in Australië gevestigd en de gegevens worden op de server in de USA verwerkt.

Double-Opt-In en protocolleren

Na registratie ontvangt u een e-mail van Campaign Monitor waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen (de zgn. Double opt-in procedure). Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich met externe e-mailadressen kan registreren.

De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geprotocolleerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat de opslag van het login- en het bevestigingstijdstip, evenals het IP-adres. Het registreert ook de wijzigingen in uw bij Campaign Monitor opgeslagen gegevens.

Logingegevens

Als u de nieuwsbrief die op de website wordt aangeboden wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (double opt-in-procedure) en u akkoord gaat met de ontvangst van de nieuwsbrief.

Optioneel vragen we u uw naam op te geven. Deze informatie dient alleen voor de personalisatie van de nieuwsbrief. U kunt ook optioneel uw geboortedatum/leeftijd, geslacht, sportieve activiteiten, uw favoriete Bauerfeind-producten en het lichaamsdeel opgeven waarvan u de prestaties wilt verhogen. Deze informatie wordt gebruikt om de inhoud van de nieuwsbrief aan te passen aan uw interesses. U kunt uw optioneel geregistreerde gegevens in het "Preference Center" inkijken en te allen tijde zelf corrigeren en/of wissen. Klik daarvoor gewoon op de "Instellingen bewerken"-link op het einde van elke nieuwsbrief.

Gegevens verzamelen voor statistieken en analyses

Bovendien is het voor ons met behulp van Campaign Monitor mogelijk om onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we onder andere zien of een nieuwsbriefbericht wordt geopend, wanneer het werd geopend, van welke locatie en welke links evt. werden aangeklikt. Zo kunnen we o.a. vaststellen welke links bijzonder frequent werden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie weliswaar worden toegewezen aan de afzonderlijke nieuwsbriefontvanger. Het is echter noch ons doel, noch dat van Campaign Monitor om afzonderlijke gebruikers te observeren. De evaluaties dienen veeleer om de leesgewoonten van onze gebruikers groepswijze te herkennen en onze inhoud daaraan aan te passen of om een aan de verschillende interesses van onze gebruikers aangepaste inhoud te verzenden.

Campaign Monitor maakt het ons ook mogelijk de nieuwsbriefontvangers volgens verschillende ontvangercategorieën (bijv. favoriete sporttak) in te delen. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de respectieve doelgroepen.

Onlineoproep en gegevensmanagement

Er zijn gevallen waarin we de ontvangers van de nieuwsbrief naar de Campaign Monitor-websites leiden. Onze nieuwsbrieven bevatten bijvoorbeeld een link waarmee de ontvangers van de nieuwsbrief de nieuwsbrieven online kunnen oproepen (bijvoorbeeld in het geval van weergaveproblemen in het e-mailprogramma). Bovendien kunnen nieuwsbriefontvangers hun gegevens, zoals het e-mailadres, achteraf op de sites van Campaign Monitor corrigeren. Ook is de privacyverklaring van Campaign Monitor alleen op hun website oproepbaar. In dit verband wezen wij erop dat op de websites van Campaign Monitor cookies worden gebruikt en daarmee persoonsgegevens door Campaign Monitor, hun partners en dienstaanbieders (bijvoorbeeld Google Analytics) worden verwerkt. We hebben geen invloed op deze gegevensverzameling. Verdere informatie kunt u in de Privacybeleid van Campaign Monitor vernemen. We wijzen bovendien op de mogelijkheden om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens voor reclamedoeleinden op de websites http://www.aboutads.info/choices/ en http://www.youronlinechoices.com/ (voor de Europese Economische Ruimte).

Wettelijke bases

We hebben de toestemmingen voor de verzending van de nieuwsbrief ingehaald op grond van art. 6 alinea 1 (a), 7 AVG en § 7 alinea 2 nr. 3, of alinea 3 UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie). De verleende toestemming voor de opslag van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde herroepen, bijvoorbeeld via de link "Schrappen" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingsprocessen blijft van de herroeping onaangetast.

Het gebruik van de verzendingsdienstaanbieder Campaign Monitor, het verzamelen van gegevens voor statistieken en analyses en het protocolleren van het registratieproces, vindt plaats op basis van onze legitieme interesses conform art. 6 alinea 1 (f) AVG. We zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruiksvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van onze gebruikers dient.

Wij wijzen er verder op dat u tegen de toekomstige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen conform art. 21 AVG te allen tijde bezwaar kunt maken. Het herroepen kan met name tegen de verwerking voor doelen van direct marketing gebeuren.

Opzegging/herroeping

U kunt het ontvangen van onze nieuwsbrief te allen tijde opzeggen, dat wil zeggen, uw toestemmingen herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u op het einde van elke nieuwsbrief. Na de opzegging wordt uw e-mailadres opgeslagen in een sperlijst en alleen gebruikt om ervoor te zorgen dat we geen verdere e-mails naar uw e-mailadres verzenden.

Verdere informatie verneemt u op de privacybepalingen van Campaign Monitor onder: https://www.campaignmonitor.com/policies/#two.

3.4.  Betalingsafwikkeling

Algemene instructies

Als u een contract met ons hebt gesloten dat u tot betaling van een bepaalde ontvangen prestatie verplicht, dan zullen wij evt. uw betalingsgegevens (zoals rekeningnummer bij incassomachtiging) verzamelen om de betalingsafwikkeling uit te voeren. Basis hiervoor is de uitvoering van een contract conform art. 6 alinea 1 (b) AVG. Standaard zijn er verschillende opties beschikbaar om de betalingsogelijkheid van uw voorkeur te kiezen.

Versleuteld betaalverkeer op deze website

Betalingstransacties via de gebruikelijke betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een versleutelde SSL-verbinding uitgevoerd. Een versleutelde verbinding kan worden herkend aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" naar "https://" en aan het slotsymbool in uw browserlijn.

Bij versleutelde communicatie kunnen uw betalingsgegevens, die u doorgeeft, niet door derden worden meegelezen.

Betalingsdienstaanbieder Ingenico

Deze website gebruikt de betalingsdienstaanbieder (Payment Service Provider; afgekort PSP) INGENICO FINANCIAL SOLUTIONS SA-NV, Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brussels, Belgium en Stichting Beheer Derdengelden Ingenico Financial Solutions, Boulevard de la Woluwe 102, 1200 Brussels, Belgium (hierna "Ingenico"). We gebruiken de diensten van Ingenico om u de betaalmethoden PayPal, iDEAL en creditcard via een gecertificeerde dienstaanbieder te kunnen aanbieden.

Als u één van de twee betaalmethoden hebt geselecteerd, wordt u doorgestuurd naar een beveiligde website van Ingenico en mogelijk PayPal of iDEAL. Voer hier uw creditcardgegevens, bankgegevens of PayPal-toegangsgegevens in om de betaling uit te voeren. Dit wordt beheerd door Ingenico als de technische interface tussen u als klant, Bauerfeind en de deelnemende financiële instellingen. Bauerfeind ontvangt op geen enkel moment informatie over uw persoonlijke bank- of rekeninggegevens. Ingenico gebruikt uw gegevens alleen in het kader van de betreffende bestelling. Verder gebruik of doorgeven aan derden gebeurt in geen geval.

Orderverwerking en veiligheid

We hebben met Ingenico een contract voor orderverwerking gesloten, waarin we Ingenico verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan onbevoegde derden door te geven. Bovendien is Ingenico gecertificeerd volgens de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Deze certificering betreft een programma van Visa, MasterCard, American Express, enz. dat de beschermde omgang met kaart- en rekeninggegevens verzekert en de hoogste veiligheidsstandaards garandeert.

Wettelijke basis

De verzending van uw gegevens voor de afhandeling van de betaling vindt plaats in het kader van de nakoming van het contract (conform art. 6 alinea 1 (b) AVG) tussen u als klant en ons. We integreren de diensten van Ingenico vanuit ons legitiem belang (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG). Als klant kunnen we u een veilige manier bieden om te betalen via een gecertificeerde dienstaanbieder die een hoog beschermingsniveau biedt voor uw gevoelige gegevens. Daarnaast hebben we de betaalmethoden PayPal, iDEAL en creditcard vanuit ons legitiem belang (conform art. 6 alinea 1 (f) AVG) gekozen, om de gebruikers van onze onlineshop een bij onze klanten geaccepteerde en verbreide, moderne en comfortabele betalingsafwikkeling beschikbaar te stellen.

Houd er rekening mee dat u bij betaling via PayPal een overeenkomstig account bij deze aanbieder moet hebben ingericht. Verantwoordelijke hiervoor is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). Verdere informatie vindt u onder https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Informatie over gegevensbescherming bij iDEAL B.V. is te vinden op: https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/

3.5.  New Relic Browser

Om de mogelijkheden voor de gebruiker in onze onlineshop te optimaliseren doen wij beroep op het product New Relic Browser van New Relic Inc., 188 Spear St., Suite 1200, San Francisco, CA USA 94105. De software biedt diverse statistieken en analyses over het gebruikersgedrag aan, zo kunnen we onder meer vaststellen,

 • via welke weg u onze shop hebt bereikt,
 • welke acties u bij uw bezoek in de shop hebt uitgevoerd en
 • of er fouten bijvoorbeeld bij het laden van elementen zijn opgetreden.

Om deze analyses aan te maken worden diverse, voornamelijk anonieme gegevens van u, uw gebruikersgedrag en uw browser doorgegeven aan een server van New Relic in de USA en daar opgeslagen. Indien uw IP-adres wordt opgenomen, dan wordt dit niet samengebracht met andere gegevens over uw persoon (bijv. uit de registratie of uw gebruikersaccount), zodat geen gevolgtrekking op uw persoon mogelijk is. De doorgegeven informatie wordt binnen 24 uren overschreven.

Met het gebruik van New Relic en de bijbehorende verzameling van gegevens, streven wij ons legitiem belang na om de aantrekkelijkheid van het aanbod op onze website te analyseren en te verbeteren (art. 6, alinea 1 (f) AVG). De gegevens worden door New Relic op basis van een opdrachtverwerkingsovereenkomst conform art. 28 AVG verwerkt, waarin we de dienstaanbieder hebben verplicht om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet aan onbevoegde derden door te geven. New Relic heeft zich met een EU-US-Privacy-Shield-certificering bij het Amerikaanse ministerie van handel verplicht tot het behoud van de EU-US-Privacy-Shield-overeenkomst tussen de EU en de USA over het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonsgegevens uit de lidstaten van de EU.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van New Relic op: https://newrelic.com/privacy.

U kunt het verzamelen van gegevens door New Relic deactiveren door op de volgende link te klikken: New Relic Browser deactiveren. Daardoor verhindert u het verzamelen en gebruiken van uw gegevens door New Relic. Door op de link te klikken wordt automatisch een "NewRelic-Optout"-cookie in uw browser geplaatst, waarin uw bezwaar wordt vastgehouden. New Relic is daarna voor alle websites die New Relic gebruiken gedeactiveerd. In dit verband wijzen we u erop, dat u eventueel niet meer alle functies van de betreffende websites in volle omvang zult kunnen gebruiken.