Informācija atbilstīgi Telekomunikāciju līdzekļu likuma (TMG) 5. pantam

Bauerfeind AG
Triebeser Straße 16
07937 Zeulenroda-Triebes
DE – Germany

T. +49 (0) 36628 66 – 10 00
F. +49 (0) 36628 66 – 19 99
info@bauerfeind.com

Valde: Rainer Berthan (Valdes priekšsēdētājs), Andreas Lauth
Uzraudzības padomes priekšsēdētājs: Prof. Hans B. Bauerfeind

Ieraksts reģistrā

Piekritīgā tiesa: Amtsgericht Jena
Reģistra numurs: HRB 206561
Apgrozījuma nodokļa identifikācijas numurs atbilstīgi Likuma par apgrozījuma nodokli 27. panta a) apakšpunktam: DE 194889144

Par saturu atbildīgais atbilstīgi Valsts līguma par apraidi (RStV) 55. panta 2. daļai

Rainer Berthan (adrese kā iepriekš)

Drošības inspektors medicīnas ierīcēm atbilstīgi Likuma par medicīnas ierīcēm (MPG) 30. pantu

Jautājumu gadījumā par Likuma par medicīnas ierīcēm piemērošanu uzņēmumā Bauerfeind AG vai gadījumiem atbilstīgi MPG 29. pantam Jūs labprāt varat vērsties pie mūsu drošības inspektores: Ines Exner, e-pasts: vigilance-md@bauerfeind.com

Izdevēja ziņas ir spēkā ar šādiem sociālo mediju profiliem

Facebook: https://www.facebook.com/bauerfeindsport & https://www.facebook.com/bauerfeindag
Twitter: https://twitter.com/bauerfeindag
XING: https://www.xing.com/companies/bauerfeindag
YouTube: https://www.youtube.com/user/bauerfeindag
Instagram: https://www.instagram.com/bauerfeindsports & https://www.instagram.com/bauerfeindmedical/
Pinterest: https://www.pinterest.de/bauerfeindmedical/

Koncepts, dizains un programmēšana

paper+coffee GmbH, Berlin
www.paper-coffee.de